Jungmanin koulu

Jungmanin koulu

Kymmenessä erityisluokassa tarjoamme opetusta esikoulusta yhdeksänteen luokkaan asti. Harjoitamme yksilöön mukautettua opetusta, missä jokaisen oppilaan tarpeet ja edellytykset otetaan päivittäin huomioon. Meillä on erinomaiset mahdollisuudet inklusiiviseen koulunkäyntiin, koska työskentelemme samoissa tiloissa yleisopetuksen kanssa. Yhteensä 50 oppilasta opiskelee mukautetun opintosuunnitelman mukaan. Tapamme tehdä läheistä yhteistyötä yleisopetuksen ja erityisopetuksen kesken on ainutlaatuinen maailmassa.

Erityisopetuksen alueet, joihin eniten panostamme ovat vaihtoehtoinen viestintä, fyysinen harjoitus, näkövammaisten pedagogia (synpedagogik) ja sosioemotiivinen harjoitus. Koululla on vankka kokemus kohdata oppilaita, joilla on eri tavoin alentunut toimintakyky. Kyrkostrand-Jungmanin koulu oli ensimmäinen suomenruotsalainen erityisopetusta harjoittava koulu jo 50 vuotta sitten. Koululla on näin ollen pitkäaikainen ja hieno perinne sekä tietotaito, joka mahdollistaa opetuksen ja oppimisen kaikille koulumme oppilaille.

Eritysopetusluokat

Erityisopetusluokillamme on oppilaita Luodosta, Kruunupyystä, Pedersörestä, Uusikaarlepyystä ja Pietarsaaresta. Koulu toimii lähialueen resurssikeskuksena, jolla on hyvin paljon erityispedagogiaan liittyvää tietämystä. Koulussamme opetus räätälöidään ja mukautetaan oppilaan tarpeiden mukaan, sillä tavoitteemme on oppimisen mahdollistaminen ja terveen minäkuvan luominen kaikkien oppilaiden kohdalla. Resurssiluokka on olemassa niitä oppilaita varten, joiden oppimisen tarpeet ovat yleisopetuksen ja pienryhmätyöskentelyn välillä. Resurssiluokassa opiskellaan lyhyitä aikoja, jotta oppilas saa lisätukea oppimiseensa sen hetkisen tarpeensa mukaan.

Erityisopettajamme ja ohjaajamme tekevät tiivistä yhteistyötä eri tahojen kanssa. Koulu osallistuu useisiin hankkeisiin ja on aktiivisesti mukana kehittämässä erityispedagogiikkaa Suomen ruotsinkielisissä kouluissa.