MÅLgan

MÅLgan

Idén till att skapa detta arbetsreskap föddes hösten 2015 när specialklasslärare från hela svenskfinland samlades till ett gemensamt samarbetsmöte i Helsingfors. Den nya läroplanen 2016 höll då på att arbetas fram och alla vi som deltog i mötet var ense om att den del där verksamhetsområdena togs upp kändes allt för skral och kortfattad. Vi bestämde oss för att skapa ett redskap, främst för eleverna, men också för det stödteam som arbetar kring eleven samt elevens vårdnadshavare.

Läs mer