Solgården

Nyheter
7.6.2024

Vi får en helt ny skolgård!

grillplats

Under sommaren 2024 förnyas hela vår skolgård. Utgångspunkten är en sol i hörnet vid utescenen/terrassen och från den går strålar ut som delar in gården i sektioner. Vi skapar en solgård med väldränerad mark, praktiska ytor och nya lekredskap. Vår skolgård ska vara framkomlig och lekvänlig för alla. I samband med förnyandet av gården får också skogen mellan skolan och dagis en uppfräschning.