IMG 5838

Historia

Kyrkostrands skola är ovanlig, till och med unik. Specialklasser och klasser i allmänundervisning samsas om utrymmen. 
“Skola som skola, det kunde inte vara så stor skillnad." Jag hade fel. Kyrkostrands-Jungmans skola är inte vilken skola som helst. Det märkte jag redan vid mitt första besök.” Ur Från Lyckebo till Kyrkostrands-Jungmans skola under 50 år, Ulla Sjölind
Hösten 1964 öppnade daghemmet Lyckebo dörrarna för barn med funktionsnedsättning. Eldsjälar, pionjärer på sitt område, utvecklade verksamheten. Daghemmet blev småningom Träningsskolan i Jakobstad. År 1985, då träningsskolorna blev en del av det kommunala skolväsendet, fick skolan namnet Jungmans skola. Under de 20 första åren flyttade skolan flera gånger, men hösten 1990 kunde det nya skolåret inledas i den nybyggda skolan på Bagarnäsvägen i Kyrkostrand. Äntligen hade specialskolan ändamålsenliga utrymmen.
I decennier hade de elever i kyrkostrandsområdet, som inledde sin skolgång i Kyrkostrands lilla skola, gått åk 3-6 i Bonäs skola. Då Jungmans skola byggdes renoverades utrymmen i anslutning till den nya skolan för kyrkostrandseleverna. Hösten 1990 fortsatte eleverna som gått i lilla skolan sin skolgång i den nya skolan.
Det som idag är Kyrkostrands skola sökte sina former. Trevande, steg för steg, hittade den nya skolan sin identitet. Idag är skolan en enhet med en stark identitet. I skolan arbetar allmänundervisning och specialundervisning smidigt sida vid sida.
I skolans historik Från Lyckebo till Kyrkostrands-Jungmans skola under 50 år kan man läsa mera om skolan. Historiken kan köpas i skolan.