04A3959

Skolans verksamhet

Kyrkostrands skola är en unik skola med både allmänundervisning och specialklasser för elever i olika åldrar med olika behov. Allt i ett. Huller om buller. Vi finns i Jakobstad på den finländska västkusten.
I våra allmänna klasser går jakobstadselever från förskolan till årskurs fem. Dessa elever följer allmän läroplan och undervisas enligt samma principer som eleverna i stadens andra skolor.
I våra specialklasser studerar elever dels enligt allmän läroplan med särskilt stöd från förskolan till årskurs fem och dels enligt verksamhetsområden från förskolan till årskurs nio. I våra specialklasser går elever från hela regionen. 
Läsåret börjar i augusti och pågår fram till skolavslutningen som alltid infaller lördag vecka 22, dvs i slutet av maj eller början av juni. Läsåret 2024-2025 pågår 12.8.2024-31.5.2025. Vi har höstlov vecka 42 och sportlov vecka 9.
I vår skola går cirka 200 elever och här jobbar lärare, handledare, rektor, biträdande rektor, koordinator, sekreterare och Alertes personal som sköter om städning, kök och vaktmästeri. Totalt är vi jättemånga! 
Vi utgår från vår värdegrund som sammanfattas i orden kunskap, tolerans, respekt och glädje. Vi tror på allas möjligheter att lära sig på sitt sätt och sin nivå och är övertygade om att man lär sig mest om man trivs och mår bra.
Läsåret 2024-2025 har vi en läsande skola som läsårstema.