elefant

Värdegrund

Kunskap, respekt, tolerans och glädje är vår värdegrund och det vi jobbar utgående från i vår skola.
För oss är det självklart att alla är olika och att olika är bra. I vår skola ska alla få vara sig själva och vi fokuserar på likheter och styrkor snarare än olikheter och begränsningar. Undervisningen är mångsidig och vår personal är engagerad. Att vi visar både barn och vuxna respekt är självklart och vi tror hårt på att elever som trivs och mår bra har bäst förutsättningar att lära sig. 
Våra värdegrundsord symboliseras av fyra djur illustrerade av bokstavsillustratören Sofie Björkgren-Näse.